Με συνεργατισμό και αλληλεγγύη μπορούμε!

Previous Next

Εκφράζουμε τη θλίψη και τη συμπόνια μας στους οικείους των "δολοφονημένων" συνανθρώπων μας

Εκφράζουμε τη θλίψη και τη συμπόνια μας στους οικείους των "δολοφονημένων" συνανθρώπων μας

Περιμένουμε
να βρεθούν και να λογοδοτήσουν οι "δολοφόνοι" 
να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι της χρόνιας άναρχης δόμησης
να αφαιρεθούν τα μεγάλα δένδρα που εφάπτονται στα κτήρια
να νομοθετηθεί ενιαίων κανόνων ρυμοτομικό σχέδιο αιγιαλών 
να ανοίξουν με συνοπτικές διαδικασίες τα ρέματα και οι δρόμοι 
να δοθούν στο κοινωνικό σύνολο οι "ιδιωτικές" παραλίες
να καταργηθεί ο χαρακτηρισμός δασικό, εντός οικισμών 
να απαγορευτεί το πεύκο ως ακατάλληλο, εντός οικισμών
να αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες
Να ιδρυθεί "ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ" ως μάτι ιστορικής ανευθυνότητας

Είναι οι πρώτες θυμωμένες σκέψεις μας