Ποιότητα Ζωής

Με συνεργατισμό και αλληλεγγύη μπορούμε!

 Κηφισιά 06/05/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ομάδα Ποιότητας Ζωής του φορέα μας, διοργανώνει την Κυριακή 12 Μαΐου2019 στο Αμφιθέατρο του Ο.Α.Ε.Δ. Οδός Λύρας 140 και Τατοϊου στη Νέα Κηφισιά, συζήτηση με θέμα:

Λύσεις για το Κυκλοφοριακό

Στη συζήτηση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Πολιτείας, της Περιφέρειας Αττικής, των Δημοτικών Παρατάξεων της Κηφισιάς και των Όμορων Δήμων.

Σας περιμένουμε

Για την Ατραπό Κηφισιάς

Ομάδα Ποιότητας Ζωής