Αίτηση Μέλους

Με συνεργατισμό και αλληλεγγύη μπορούμε!

Αίτηση Νέου Μέλους

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σας ενημερώνω ότι έλαβα γνώση των διατάξεων του καταστατικού και συμφωνώ µε το ιδρυτικό πλαίσιο, τους σκοπούς και τις αρχές του Συλλόγου ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, πιστεύω στη συλλογική οργάνωση και δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε θέματα καθημερινότητας και στην ενεργή συμμετοχή και παρέμβαση µου και επιθυμώ να γίνω µέλος του, σύμφωνα και µε το άρθρο 27 του εν λόγω καταστατικού.
captcha
Reload
Με την αποστολή της φόρμας εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για να γίνω μέλος της ΑΤΡΑΠΟ